Privacyverklaring

Persoonsgegevensbeheerder

Suitopia Scandinavia AB ("Suitopia") is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Suitopia Scandinavia AB
P.O. Box 10224-12142
Fridhemsgatan 11
112 40 Stockholm
Zweden

E-mail: customerservice@suitopia.com
Bedrijfsregistratienummer: 556711-2601
BTW-nummer: SE556711260101

Uw rechten

U hebt als individu rechten die u kunt uitoefenen m.b.t. de informatie die wij over u hebben.

Het recht op informatie
U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Het recht op toegang
U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt contact opnemen met Suitopia en we zullen u uw persoonsgegevens via e-mail bezorgen.

Het recht op correctie
U hebt het recht om correctie van uw persoonsgegevens te verzoeken als de informatie onjuist is, inclusief het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op wissen
U hebt het recht om persoonsgegevens die door Suitopia worden verwerkt op lek moment te wissen, behalve in de volgende situaties:

 • U heeft een openstaande aanvraag bij de klantenservice
 • U hebt een openstaande bestelling die nog niet is verzonden of slechts gedeeltelijk is verzonden
 • Als u een aankoop hebt gedaan, zullen wij uw persoonsgegevens in verband met uw transactie bewaren voor boekhoudingsdoeleinden

Recht om de verwerking te beperken
U hebt het recht om de beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Dit is geen absoluut recht en geldt alleen in bepaalde omstandigheden. Wanneer de verwerking beperkt is, is het ons toegestaan ​​de persoonsgegevens op te slaan, maar niet te gebruiken. U kunt mondeling of schriftelijk een verzoek tot beperking indienen.

Het recht op overdraagbaarheid
U hebt het recht om een ​​kopie van uw gegevens naar u of een andere partij te laten verzenden. Dit omvat alleen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden. U hebt het absolute recht om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing. In andere gevallen, waar het recht op bezwaar van toepassing is, kunnen we mogelijk doorgaan met verwerken als we kunnen aantonen dat u een dwingende reden hebt om dit te doen.

Soorten persoonsgegevens die we verwerken en waarom

We zullen de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer: om de bestelling naar u te verzenden en met u te communiceren mochten er problemen zijn met uw bestelling. We gebruiken uw e-mailadres ook om e-nieuwsbrieven te verzenden.
 • Maten en lichaamstype: om kleding voor u op maat te maken.
 • IP-adres: gebruikt om IP-adressen van onze partners op de witte lijst te plaatsen en om fraude te voorkomen.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Deze privacyverklaring vertelt u wat u kunt verwachten als Suitopia persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt.

Bezoekers van onze website
Wanneer iemand suitopia.com bezoekt, gebruiken we een externe service, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details over gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit om dingen te achterhalen, zoals het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen geen enkele poging om de identiteit van personen die onze website bezoeken te achterhalen en geven geen toestemming aan Google om dit te doen. Als we wel persoonlijk identificeerbare informatie via onze website willen verzamelen, zullen we u hier vooraf van op de hoogte stellen. We zullen het duidelijk maken wanneer we persoonsgegevens verzamelen en uitleggen wat we van plan zijn met die gegevens te doen.

U kunt meer lezen over hoe wij cookies gebruiken op onze Cookies-pagina.

Betalingsinformatie
We slaan uw creditcard-/bankpasgegevens nooit op. Alle betalingen worden volledig door onze betalingsdienstaanbieders verwerkt.

E-nieuwsbrieven
We gebruiken een externe provider, Mailchimp, om onze e-nieuwsbrieven te bezorgen. We verzamelen statistieken over het openen van e-mail en klikken met behulp van industriestandaard technologieën om ons te helpen bij het controleren en verbeteren van onze e-nieuwsbrief. Raadpleeg de privacyverklaring van Mailchimp voor meer informatie.

U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van e-nieuwsbrieven op de volgende manieren:

 • Het volgen van de instructie in elke marketing e-mail
 • Het aanpassen van de instellingen van uw Suitopia-account

Mensen die ons e-mailen
We zullen alle e-mails die naar ons worden verzonden, inclusief bestandsbijlagen, op virussen of schadelijke software controleren.

Klantenservice
Wij zullen de persoonsgegevens die we verzamelen alleen gebruiken om het verzoek te verwerken en ons serviceniveau te controleren. We verzamelen statistieken met informatie zoals het aantal verzoeken dat we ontvangen en de aard van verzoeken, maar niet in een vorm die iemand identificeert.
Meestal moeten we de identiteit van de aanvrager bekendmaken aan degene over wie het verzoek gaat. Dit is onvermijdelijk wanneer, bijvoorbeeld, aan de juistheid van iemands registratie wordt getwijfeld. Als een aanvrager niet wil dat informatie die hem of haar identificeert, wordt bekendgemaakt, zullen we proberen om dat te respecteren. Het kan echter zijn dat het niet mogelijk is om een ​​klacht op anonieme basis te behandelen.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Suitopia probeert zo open mogelijk te zijn als het gaat om de verlening van toegang aan mensen tot hun persoonsgegevens. Als we over informatie over u beschikken, zullen we:

 • u een omschrijving ervan geven;
 • u vertellen waarom wij over deze informatie beschikken;
 • u vertellen aan wie de informatie bekend zou kunnen worden gemaakt; en
 • aan u een kopie van de informatie in een begrijpelijke vorm verstrekken.
Om een ​​verzoek aan ons te doen voor eventuele persoonlijke informatie die we mogelijk bewaren, moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de adressen (e-mail of post) die u in deze privacyverklaring vindt).
Als we informatie over u bewaren, kunt u ons vragen eventuele fouten te corrigeren door contact met ons op te nemen.

Transfer van persoonsgegevens

Relevante persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte om goederen te produceren en te leveren, nieuwsbrieven te versturen en klantenservice te verlenen. Voor het invullen van betalingsgegevens voor vooruitbetaling aan de gekozen betalingsprovider. De gegevens die in dit verband aan onze dienstverleners worden doorgegeven, mogen door hen alleen worden gebruikt voor het vervullen van hun taken. Uw persoonsgegevens worden om welke reden dan ook niet doorgestuurd dan voor de redenen hierboven vermeld.

Opslaan van gegevens

Wij gebruiken up-to-date beveiligingsoplossingen om uw informatie te beschermen.

Bijwerkingen van onze privacyverklaring

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.